Komunikasi Warna
Komunikasi Warna
By Johan Irwan

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

SERLAHKAN KUASA KEPIMPINAN
Mengenali diri penting untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif. Berdasarkan kajian oleh Gallup, pemimpin yang efektif lebih mengenali diri dan menggunakan kekuatan mereka untuk memimpin.

KOMUNIKASI DENGAN BERKESAN
Konflik komunikasi sering berlaku disebabkan perbezaan perspektif. Teknik Colored Brain memberikan penjelasan mengapa manusia itu berbeza dari sudut pandang dan bagaimana konflik ini dapat diatasi dengan memahami perspektif yang berbeza.

DENGAN PENGIKTIRAFAN ANTARABANGSA
Berdasarkan kandungan oleh Arthur Carmazzi dan Directive Communication, kaedah ini mendapat pengiktirafan oleh American Institute of Business Psychology (AIOBP), dan kini ia boleh didapati dalam bahasa melayu.

Buku Komunikasi Warna merungkai mengapa manusia itu berbeza dan bagaimana anda boleh menggunakan kaedah Colored Brain untuk memimpin dan berkomunikasi dengan lebih baik.

Padat dengan maklumat yang disampaikan dengan bahasa yang mudah serta melalui penceritaan, buku ini mampu membantu anda memahami dengan mudah konsep Colored Brain dan bagaimana anda dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian.

https://komunikasiwarna.com/